Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

82. kapitola

Boží súd nad zlými správcami ľudu

1 Žalm Ásáfov. Boh stojí v zhromaždení bohov, uprostred bohov vynáša súd:
2 Dokedy chcete chodiť zvrátene, nadŕžať bezbožným? Sela. 3 Prislúžte právo slabému a sirote, priznajte spravodlivosť biednemu a núdznemu! 4 Vyslobodzujte slabého a chudobného, z rúk bezbožníkov vytrhujte! 5 Nevedia nič a nechápu, v temnote chodia; klátia sa všetky základy zeme. 6 Povedal som: Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho, 7 ale umriete ako ľudia a padnete ako hociktoré knieža. 8 Povstaň, ó Bože, súď zem, lebo Tvojím vlastníctvom sú všetky národy.