Predchádzajúca kapitola

80. kapitola

Prosba o obnovenie Izraela

1 Pre hudobný prednes na nápev: Ľalia, Svedectvo Ásáfovo. Žalm.
2 Čuj, Pastier Izraela, ktorý vodíš Jozefa ako ovce; Ty, ktorý tróniš nad cherubmi, zjav sa 3 pred Efrajimom, Benjamínom a Menaššem! Vzbuď svoju silu a príď nám na pomoc! 4 Obnov nás, Bože, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení! 5 Ó Hospodine, Bože mocností, dokedy sa budeš hnevať na modlitbu svojho ľudu? 6 Nakŕmil si ich chlebom sĺz, napojil si ich veľkou mierou sĺz. 7 Urobil si nás predmetom sváru našim susedom, naši nepriatelia si z nás robia posmech. 8 Obnov nás, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení! 9 Révu si vytrhol z Egypta, vyhnal si pohanov a zasadil si ju. 10 Urovnal si pôdu pre ňu, takže zapustila korene a naplnila krajinu. 11 Jej tôňou boli vrchy zakryté a jej ratolesťami Božie cédre. 12 Svoje úponky vystrela k moru a svoje výhonky až k Veľrieke. 13 Prečo si zboril jej ohrady, takže ju kmášu všetci, ktorí idú povedľa? 14 Diviak z lesa ju obžiera a poľná zver ju spása. 15 Navráť sa, Bože mocností, pohliadni z neba, pozri, a navštív túto révu, 16 štep, ktorý zasadila Tvoja pravica, a syna, ktorého si si vychoval. 17 Ohňom ju spálili a obsekali, nech zahynú hrozbou Tvojej tváre. 18 Nech je Tvoja ruka nad mužom Tvojej pravice a nad synom ľudským, ktorého si si vychoval. 19 Neodstúpime od Teba, dopraj nám života a Tvoje meno vzývať budeme. 20 Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení.