Predchádzajúca kapitola

79. kapitola

Ponosa na vpád pohanov do Jeruzalema a chrámu

1 Žalm Ásáfov. Bože, pohania vtrhli do Tvojho dedičstva, poškvrnili Tvoj svätý chrám a Jeruzalem obrátili na rumy.
2 Mŕtvoly Tvojich sluhov vydali nebeským vtákom za pokrm a telá Tvojich zbožných poľnej zveri; 3 ich krv preliali ako vodu okolo Jeruzalema - a nebolo, kto by pochovával. 4 Svojim susedom sme boli na potupu, na posmech, na hanu svojmu okoliu. 5 Dokedy sa budeš hnevať, Hospodine? Či naveky má horieť ako oheň Tvoje horlenie? 6 Vylej svoju zlosť na pohanov, ktorí Ťa nepoznajú, i na kráľovstvá, čo nevzývajú Tvoje meno! 7 Lebo požierali Jákoba a spustošili jeho obydlia. 8 Nespomínaj už na viny našich predkov; nech nás čím skôr stretne Tvoje zmilovanie, lebo sme veľmi zoslabení! 9 Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena! Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno! 10 Prečo majú vravieť pohania: Kde je ich Boh? Nech poznajú pohania pred naším zrakom pomstu za vyliatu krv Tvojich sluhov! 11 Nech príde pred Teba vzdych zajatých! Zachovaj synov smrti silou svojho ramena! 12 Sedemnásobne odplať do lona našim susedom za hanobenie, ktorým tupili Ťa, Pane! 13 A my sme Tvoj ľud; ovce Tvojej pastvy; budeme Ti naveky ďakovať, rozprávať Tvoju chválu z rodu na rod.