Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Nádhera vesmíru a dôstojnosť človeka svedčia o Božej sláve

1 Pre hudobný prednes - na gatský nápev. Žalm Dávidov.
2 Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi! Velebu svoju rozprestrel si nad nebesá. 3 Z úst detí a tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť založil proti svojim protivníkom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. 4 Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil: 5 Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš? 6 O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. 7 Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy: 8 Všetky ovce i voly, aj poľnú zver, 9 nebeské vtáctvo, morské ryby, i to, čo chodí morskými cestami. 10 Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!