Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

Prosba k Bohu, spravodlivému sudcovi, o záchranu

1 Žalospev Dávidov, ktorý spieval Hospodinovi pre Benjamínca Kúša.
2 K Tebe sa utiekam, ó Hospodine, Bože môj: zachráň ma pred všetkými mojimi prenasledovateľmi a vytrhni ma, 3 aby ma neroztrhali ako lev, keď odvlečie, a nebolo by záchrancu. 4 Ó Hospodine, Bože môj, ak som to urobil, ak neprávosť mi lipne na rukách; 5 ak som zle spravil svojmu priateľovi, ak som bez príčiny vyplienil protivníka, 6 nech prenasleduje ma nepriateľ, nech dostihne a do zeme zašliape mi život a česť mi zdeptá do prachu! Sela. 7 Povstaň, Hospodine, vo svojom hneve, zdvihni sa proti zbesilosti mojich protivníkov, precitni kvôli mne, Ty, ktorý nariadil si súd! 8 Nech Ťa obstúpi húf národov, zaujmi svoj trón nad ním na výsosti. 9 Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodine, podľa mojej spravodlivosti a nevinnosti! 10 Nech zloba bezbožníkov prestane, a spravodlivého Ty upevni, Ty, ktorý skúmaš srdcia i ľadviny, ó Bože spravodlivý! 11 Boh mi je štítom, pomocníkom úprimných srdcom. 12 Boh je spravodlivým sudcom: On môže trestať každý deň. 13 Vskutku, nepriateľ znova si ostrí meč, napína luk a mieri; 14 ale na seba mieri smrtiacu zbraň, rozžeravil svoje šípy. 15 Chystá sa porodiť neprávosť: trápenie počne a porodí lož. 16 Vykopal jamu, vyhĺbil ju; padol však do priehlbne, ktorú si sám urobil. 17 Trápenie jeho vráti sa mu na hlavu, násilie jeho zrúti sa mu na temeno. 18 Chcem oslavovať Hospodina pre Jeho spravodlivosť a ospevovať meno Hospodina Najvyššieho.