Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Prosba k Bohu, spravodlivému sudcovi, o záchranu

1 Žalospev Dávidov, ktorý spieval Hospodinovi pre Benjamínca Kúša.
2 K Tebe sa utiekam, ó Hospodine, Bože môj: zachráň ma pred všetkými mojimi prenasledovateľmi a vytrhni ma, 3 aby ma neroztrhali ako lev, keď odvlečie, a nebolo by záchrancu. 4 Ó Hospodine, Bože môj, ak som to urobil, ak neprávosť mi lipne na rukách; 5 ak som zle spravil svojmu priateľovi, ak som bez príčiny vyplienil protivníka, 6 nech prenasleduje ma nepriateľ, nech dostihne a do zeme zašliape mi život a česť mi zdeptá do prachu! Sela. 7 Povstaň, Hospodine, vo svojom hneve, zdvihni sa proti zbesilosti mojich protivníkov, precitni kvôli mne, Ty, ktorý nariadil si súd! 8 Nech Ťa obstúpi húf národov, zaujmi svoj trón nad ním na výsosti. 9 Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodine, podľa mojej spravodlivosti a nevinnosti! 10 Nech zloba bezbožníkov prestane, a spravodlivého Ty upevni, Ty, ktorý skúmaš srdcia i ľadviny, ó Bože spravodlivý! 11 Boh mi je štítom, pomocníkom úprimných srdcom. 12 Boh je spravodlivým sudcom: On môže trestať každý deň. 13 Vskutku, nepriateľ znova si ostrí meč, napína luk a mieri; 14 ale na seba mieri smrtiacu zbraň, rozžeravil svoje šípy. 15 Chystá sa porodiť neprávosť: trápenie počne a porodí lož. 16 Vykopal jamu, vyhĺbil ju; padol však do priehlbne, ktorú si sám urobil. 17 Trápenie jeho vráti sa mu na hlavu, násilie jeho zrúti sa mu na temeno. 18 Chcem oslavovať Hospodina pre Jeho spravodlivosť a ospevovať meno Hospodina Najvyššieho.