Predchádzajúca kapitola

76. kapitola

Hospodin mocný víťaz a sudca

1 Pre hudobný prednes na strunovom nástroji. Žalm Ásáfov. Pieseň.
2 Známy je Boh v Júdovi, veľké je Jeho meno v Izraeli. 3 V Sáleme bol Jeho stánok a na Sione Jeho príbytok. 4 Tam polámal blesky lukov, i štít, i meč, i vojnu. Sela. 5 Jasný si a velebnejší ako odveké vrchy. 6 Udatní srdcom stali sa korisťou, usnuli svojím spánkom; z bojovníkov si nikto neovládal ruku. 7 Pre Tvoje pohrozenie, Bože Jákobov, omráčený bol voz i kôň. 8 Ty si hrozný, kto môže obstáť pred Tebou, keď vzplanie Tvoj hnev? 9 Z neba si ohlásil súd; zľakla sa zem a stíchla, 10 keď Boh povstal k súdu, aby zachránil všetkých ubiedených zeme. Sela. 11 Lebo Teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyškom hnevu Ty sa opášeš. 12 Dávajte sľuby a plňte ich Hospodinovi, svojmu Bohu! Všetci vôkol Neho nech prinášajú dar Hroznému. 13 On pýchu kniežat podtína, hrozný je pre kráľov zeme.