Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

75. kapitola

Hospodin mocným sudcom sveta

1 Pre hudobný prednes na nápev: Nezahub! Žalm Ásáfov. Pieseň.
2 Velebíme Ťa, Bože, velebíme, blízke je Tvoje meno, hlásajú to Tvoje divy. 3 Keď určím čas, spravodlivo budem súdiť. 4 Nech sa kláti zem i všetci jej obyvatelia, ja upevním jej stĺpy. Sela. 5 Hovorím chvastavým: Nechvastajte sa! A bezbožníkom: Nedvíhajte roh! 6 Nepozdvihujte rohy vozvysok a nehovorte so šijou drzo vypätou. 7 Lebo ani od východu, ani od západu, ani od púšte neprichádza povýšenie, 8 ale Boh je sudcom: jedného ponižuje a druhého povyšuje. 9 Lebo v ruke Hospodinovej je kalich, šumiace víno plné korenia; keď z neho naleje, aj jeho kvasnice vychlípu, vypijú všetci bezbožníci zeme. 10 Ja to však budem hlásať naveky a ospevovať budem Boha Jákobovho. 11 Všetky rohy bezbožníkov obsekám a vyvýšia sa rohy spravodlivého.