Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

74. kapitola

Nárek ľudu nad spustošením chrámu

1 Poučný žalm Ásáfov. Prečo si nás navždy zavrhol, Bože? Prečo tlie Tvoj hnev proti ovciam Tvojej pastvy?
2 Rozpomeň sa na svoj zbor, ktorý si odpradávna získal, vykúpil ako svoj dedičný kmeň, vrch Sion, na ktorom prebývaš. 3 Namier svoje kroky k večným zrúcaninám! Nepriateľ zničil všetko vo svätyni. 4 Revali Tvoji protivníci uprostred Tvojho zhromaždiska, svoje znaky si vytýčili ako znamenia. 5 Zdalo sa, akoby niekto v húštine stromov do výšky dvíhal sekery. 6 A potom všetky jeho rezbárske diela rozbili kladivom a toporom. 7 Svätyňu Tvoju podpálili, až po zem znesvätili príbytok Tvojho mena. 8 Hovorili si v srdci: Podmaňme si ich úplne! Spálili všetky zhromaždiská Božie v krajine. 9 Nevidíme už svoje znamenia, nieto už proroka; nikto z nás nevie, dokedy. 10 Bože, dokedy bude utláčateľ hanobiť? Nepriateľ naveky bude môcť pohŕdať Tvojím menom? 11 Prečo odvraciaš svoju ruku a v lone držíš svoju pravicu? 12 Veď Boh je mojím kráľom odpradávna, On spôsobuje spásne skutky na zemi. 13 Ty si rozdelil more svojou silou, roztrieskal hlavy drakom na vodách. 14 Ty rozdrvil si hlavy Leviatana a dal si ho za pokrm obyvateľom stepí. 15 Ty si vyviedol prameň i potok, vysušil stále tečúce rieky. 16 Tvoj je deň, Tvoja je i noc, mesiac a slnko Ty si upevnil. 17 Ty si vymedzil všetky hranice zeme, leto i zimu Ty si utvoril. 18 Rozpomeň sa, Hospodine, že Ťa nepriateľ hanobí a bláznivý ľud pohŕda Tvojím menom. 19 Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky, na život svojich biednych navždy nezabudni. 20 Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme sú plné dúpät násilia! 21 Nech ubitý sa s hanbou nevracia, nech biedni a chudobní chvália Tvoje meno! 22 Povstaň, Bože, rozrieš svoj spor, rozpomeň sa, ako Ťa blázon potupuje celý deň! 23 Nezabudni na hlas svojich protivníkov, na hučanie svojich odporcov, čo sa stále dvíha.