Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Úpenlivá prosba v súžení

1 Pre hudobný prednes na osemstrunovom nástroji. Žalm Dávidov.
2 Ó Hospodine, nestrestaj ma vo svojom hneve a v prchkosti svojej ma nekarhaj. 3 Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, veď som zomdlený; uzdrav ma, Hospodine, lebo strnuli mi kosti, 4 i moja duša je preveľmi zdesená. Ty však, ó Hospodine, dokedy...? 5 Navráť sa, Hospodine, vysloboď mi dušu; spomôž mi pre svoju milosť. 6 Lebo v smrti niet spomienky na Teba, a kto Ťa bude oslavovať v ríši mŕtvych? 7 Ustal som úpením; plačom si vlažím lôžko každú noc, slzami zmáčam svoju posteľ. 8 Žiaľom sa mi skalilo oko, pre všetkých mojich protivníkov zoslablo. 9 Odstúpte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť, lebo Hospodin počul môj plač. 10 Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu. 11 Zahanbia sa a ustrnú všetci moji nepriatelia; vrátia sa a zahanbia sa zrazu.