Predchádzajúca kapitola

61. kapitola

Vyhnancova prosba v duševnej tiesni

1 Pre hudobný prednes na strunovom nástroji. Dávidov.
2 Počuj, ó Bože, moje kvílenie, pozoruj moju modlitbu. 3 K Tebe volám od konca zeme v skľúčenosti srdca; vyveď ma na skalu, ktorá je pre mňa privysoká. 4 Lebo si mojím útočiskom, si pevnou vežou pred nepriateľom. 5 V Tvojom stane chcem byť hosťom naveky, utiekať sa do skrýše Tvojich krídel. Sela. 6 Lebo Ty, Bože, počuješ moje sľuby; dedičstvo dávaš tým, čo majú v bázni Tvoje meno. 7 Pridaj dni ku dňom kráľovým; nech jeho roky trvajú z pokolenia na pokolenie. 8 Nech večne tróni pred Bohom; priprav milosť a vernosť, aby ho chránili! 9 Tak bude ospevovať navždy Tvoje meno; plniac svoje sľuby deň čo deň!