Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

60. kapitola

Kvílenie národa po porážke a nádej na Božiu pomoc

1 Pre hudobný prednes na nápev: Ľalia svedectva. Pamätný žalm Dávidov na poučenie,
2 keď bojoval proti mezopotámskym a cóbskym Sýrčanom, keď sa Joáb vrátil a v Soľnom údolí porazil dvanásťtisíc Edómcov. 3 Bože, zavrhol si nás a roztrhol; Ty hneval si sa, teraz obnov nás! 4 Zemou si zatriasol a rozštiepil si ju; zaceľ jej trhliny, lebo sa kláti. 5 Ty si dal vidieť svojmu ľudu tvrdé veci, napojil si nás vínom závratu. 6 Dal si koruhvu tým, ktorí sa Ťa boja, aby mali kam utiecť pred lukom. Sela. 7 Aby vytrhnutí boli Tvoji milovaní, pomáhaj svojou pravicou a vyslyš nás! 8 Prehovoril Boh vo svojej svätyni: Zaplesám, Síchem rozdelím, údolie Sukót rozmeriam. 9 Mne patrí Gileád, mne Menašše; Efrajim je mi prilbou na hlave a Júda mojou berlou. 10 Moáb mi je umývadlom, na Edóm hodím svoju obuv, nad Filištínskom víťazne zaplesám. 11 Kto ma vovedie do ohradeného mesta? Kto zavedie ma po Edóm? 12 Či nezavrhol si nás ty, Bože a nevychádzaš s vojmi našimi? 13 Ty nám udeľ pomoc proti protivníkom; bo daromná je ľudská pomoc. 14 My s Bohom dokážeme silu. On pošliape našich protivníkov.