Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Prosba o ochranu

1 Pre hudobný prednes na flaute. Žalm Dávidov.
2 Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych! 3 Pozoruj hlas môjho volania, Kráľ môj a Boh môj, lebo k Tebe sa modlím. 4 Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím prípravy a vyčkávam. 5 Lebo Ty nie si Bohom, ktorý záľubu má v bezbožnosti; u Teba nemá miesta nešľachetník. 6 Chvastaví nesmú sa Ti postaviť pred oči; Ty nenávidíš všetkých, ktorí pášu neprávosť. 7 Zahubíš luhárov; vrah a klamár ošklivia sa Hospodinovi. 8 Ale ja z Tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do Tvojho domu, pred Tvojím svätým chrámom klaňať sa budem v bázni pred Tebou. 9 Hospodine, veď ma vo svojej spravodlivosti, pre tých, čo za mnou sliedia, urovnaj svoju cestu predo mnou. 10 Lebo niet nič istého v ich ústach; ich vnútro je samá skaza; ich hrdlo otvorený hrob; jazykom úlisne hovoria. 11 Bože, daj im pykať! Nech padnú pre svoje úmysly; zažeň ich pre mnohé priestupky, lebo sa Tebe postavili na odpor. 12 Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba a plesajú neustále. Ty ich ochraňuj, nech v Tebe jasajú milovníci Tvojho mena. 13 Lebo Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou kryješ ho ako štítom.