Predchádzajúca kapitola

58. kapitola

Boh je sudcom nad nespravodlivými mocnármi

1 Pre hudobný prednes na nápev: Nezahub! Dávidov pamätný žalm.
2 Či ozaj právo vyrieknete, zemskí bohovia, rozsudzujete správne ľudských synov? 3 Skôr srdcom pášete neprávosť v krajine, svojimi rukami rozdeľujete násilie. 4 Odcudzili sa bezbožníci hneď od lona matky, od života matky blúdia hovoriac lož. 5 Jed majú na spôsob jedu hada, ako hluchá zmija, čo si zapcháva uši, 6 čo nepočúva hlas zaklínačov, čarodeja v zaklínaní zbehlého. 7 Bože, polám im zuby v ústach, rozdrv chrup levíčat, ó Hospodine! 8 Nech sa rozplynú ako voda, čo sa rozteká, keď namieria svoje šípy, nech sú otupené. 9 Nech sú ako slimák, ktorý sa rozplynie na hlien, ako nedochôdča ženy, ktoré neuzrelo slnko. 10 Skôr ako vaše hrnce zbadajú oheň z tŕnia, nech ho - či surové, či horiace - zmetie víchor! 11 Tešiť sa bude spravodlivý, keď uzrie pomstu, vykúpe si nohy v krvi bezbožníka. 12 A ľudia povedia: Predsa má odmenu spravodlivý, predsa je Boh, čo súdi na zemi!