Predchádzajúca kapitola

57. kapitola

Božia ochrana

1 Pre hudobný prednes na nápev: Nezahub! Dávidov pamätný žalm, keď utekal do jaskyne pred Saulom.
2 Zmiluj sa, Bože, zmiluj sa nado mnou! Lebo moja duša k Tebe sa utieka a v tôni Tvojich krídel hľadám útočisko, kým prejde záhuba. 3 K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa. 4 On zošle pomoc z neba a zachráni ma, zahanbí toho, kto sliedi za mnou. Sela. Boh zošle svoju milosť a svoju vernosť. 5 Ležím uprostred levov, ktorí ohňom sršia po ľuďoch; ich zuby sú oštepy a šípy, ich jazyk je ostrý meč. 6 Vznes sa, Bože, nad nebesá, nad celou zemou Tvoja sláva! 7 Sieť nastavili mojim krokom, skľúčili mi dušu; jamu mi vykopali, no sami padli do nej. Sela. 8 Pevné je moje srdce, Bože, pevné je srdce moje; spievať a hrať Ti budem. 9 Prebuď sa, moja česť, prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru! 10 Budem Ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi národmi. 11 Lebo je veľká Tvoja milosť, až po nebesá, až po oblaky Tvoja vernosť. 12 Vznes sa, Bože, nad nebesá, nad celou zemou Tvoja sláva!