Predchádzajúca kapitola

54. kapitola

Prosba nepriateľmi ohrozovaného

1 Pre hudobný prednes na strunovom nástroji. Vyučujúci žalm Dávidov, ktorý vznikol,
2 keď Zifejci prišli a povedali Saulovi: Nevieš, že sa Dávid skrýva u nás? 3 Pomôž mi, Bože, svojím menom a svojou mocou právo prislúž mi! 4 Bože, čuj moju modlitbu, naslúchaj rečiam mojich úst! 5 Lebo odcudzenci sa zdvihli proti mne a násilníci mi siahajú na život, Boha si nevšímajú. Sela. 6 Ajhľa, Boh mi je pomocníkom, Pán je s tými, ktorí podopierajú môj život. 7 Nech sa vráti nešťastie na tých, ktorí za mnou sliedia; znič ich svojou pravdou! 8 Dobrovoľne Ti chcem obetovať, velebiť Tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré. 9 Lebo ma vytrhlo zo všetkého súženia, a oko sa mi kochá v mojich nepriateľoch.