Predchádzajúca kapitola

53. kapitola

Človek bez Boha

1 Pre hudobný prednes. Na strunový nástroj. Vyučujúci žalm Dávidov. Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha!
2 Konajú skazene a ohavne, niet nikoho, kto by robil dobre! 3 Boh hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je kto rozumný, čo hľadá Boha. 4 Odpadli všetci, skazení sú napospol, niet nikoho, kto by dobre robil, niet ani jedného. 5 Či to nevedia všetci páchatelia neprávostí čo mi ľud zožierajú, ako keď chlieb jedia, a Hospodina nevzývajú? 6 Tam stŕpnu strachom, kde niet postrachu, lebo rozmetá Boh kosti toho, čo ťa obliehal, zahanbíš ich, bo zavrhol ich Boh. 7 Kiež zo Siona príde spása Izraela! Keď Boh zmení údel svojho ľudu, zajasá Jákob, poteší sa Izrael.