Predchádzajúca kapitola

52. kapitola

Proti chvastavému násilníkovi

1 Pre hudobný prednes. Vyučujúci žalm Dávidov.
2 Po tom, čo Edómec Doeg prišiel oznámiť Saulovi, že Dávid vošiel do domu Achímelechovho. 3 Čože sa honosíš zlom, ty hrdina? Milosť Božia trvá každý deň. 4 Skazu vymýšľaš, tvoj jazyk je ako ostrá britva, ty podvodník! 5 Miluješ väčšmi zlé než dobré; hovoríš radšej lož ako pravdu. Sela. 6 Miluješ všetky zhubné reči, ty jazyk podvodný! 7 Preto ťa Boh navždy zrazí, schmatne ťa a vytrhne zo stanu, vykorení zo zeme živých. Sela. 8 Uzrú to spravodliví, báť sa budú a budú sa mu vysmievať: 9 Ajhľa, muž, čo si nepoložil Boha za pevnosť, ale dúfal vo svoje veľké bohatstvo, cítil sa silným vo svojej zvrátenosti. 10 Ja som však v dome Božom ako čerstvá oliva; na večné veky dúfam v milosť Božiu. 11 Ďakovať chcem Ti naveky, že si to urobil; a dúfať chcem v Tvoje meno, lebo je vzácne pred Tvojimi pobožnými.