Predchádzajúca kapitola

51. kapitola

Prosba o odpustenie hriechov

1 Pre hudobný prednes. Žalm Dávidov. Po tom, čo bol Dávid s Batšebou,
2 prišiel k nemu prorok Nátan. 3 Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky! 4 Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu! 5 Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. 6 Proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si Ty mal pravdu vo svojich rečiach a bol si čistý vo svojom súde. 7 Hľa, v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka. 8 Hľa, obľubuješ hlbokú pravdu; a v skrytosti mi praješ poznať múdrosť. 9 Izopom zbav ma hriechu, a ja budem čistý, umy ma, belší budem ako sneh! 10 Daj mi počuť radosť, potešenie, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. 11 Skry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny! 12 Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného! 13 Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi neodnímaj! 14 Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma! 15 Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali. 16 Vytrhni ma, ó Bože, z krvnej viny. Ty, Bože mojej spásy! Nech zaplesá môj jazyk pre Tvoju spravodlivosť. 17 Ó Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. 18 Lebo Ty nemáš záľubu v zábitku, a keby som ti obetoval zápal, nepáčil by sa Ti. 19 Bohu milou obeťou je duch skrúšený; Ty, Bože, nepohŕdaš srdcom skrúšeným a zdrveným. 20 Preukáž dobro Sionu vo svojej priazni, vybuduj múry Jeruzalema! 21 Potom si obľúbiš správne obete, zápaly a celožertvy; vtedy budú obetovať junce na Tvojom oltári.