Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Pokoj v Bohu

1 Pre hudobný prednes na strunovom nástroji. Žalm Dávidov.
2 Keď volám, vyslyš ma, Bože mojej spravodlivosti! Ty si mi uľavoval v tiesni - zmiluj sa nado mnou a počuj moju modlitbu! 3 Ľudia, dokedy česť moja bude v potupe? Dokedy chcete daromnosti milovať a vyhľadávať lož? Sela. 4 Vedzte, že Hospodin divne si vyznačil zbožného; Hospodin počuje, keď volám na Neho. 5 Chvejte sa a nehrešte; premýšľajte v srdci na svojom lôžku a zmĺknite. Sela. 6 Obetujte správne obete a dôverujte Hospodinovi! 7 Mnohí hovoria: Kto nám dá vidieť dobré veci? Pozdvihni na nás, Hospodine, svetlo svojej tváre. 8 Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu. 9 V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne.