Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

48. kapitola

Božia prítomnosť záchranou svätého mesta

1 Pieseň. Žalm Kórachovcov.
2 Veľký je Hospodin a hoden chvály v meste nášho Boha! Jeho svätý vrch, 3 čnejúci tak krásne, je celej zeme rozkošou. Vrch Sion, severný to výbežok, je mestom veľkého Kráľa. 4 Boh v jeho palácoch sa osvedčuje ako ochranný hrad. 5 Lebo, hľa, králi sa zišli, pritiahli pospolu. 6 Videli to a užasli, zmiatli sa a utiekli. 7 Triaška ich tam pochytila a bôle ako rodičku. 8 Taršíšske lode si rozbil východným vetrom. 9 Ako sme počuli, tak sme aj videli v meste Hospodina mocností, v meste nášho Boha; Boh upevnil ho naveky. Sela. 10 Na Tvoju milosť myslíme, ó Bože, uprostred Tvojho chrámu. 11 Ako Tvoje meno, Bože, tak siaha aj Tvoja chvála po konce zeme, Tvoja pravica je plná spravodlivosti. 12 Raduje sa vrch Sion, jasajú dcéry judské pre Tvoje súdy. 13 Obíďte Sion, obstúpte ho, zrátajte jeho veže! 14 Povšimnite si jeho opevnenie, prejdite jeho palácmi, aby ste rozprávali budúcemu pokoleniu, 15 že On je Bohom, naším Bohom na veky večité, On povedie nás aj cez smrť.