Predchádzajúca kapitola

47. kapitola

Hospodin je kráľom

1 Pre hudobný prednes. Žalm Kórachovcov.
2 Tlieskajte rukami, všetky národy, a zvučte Bohu hlasným jasotom! 3 Lebo Hospodin, Najvyšší, vzbudzuje bázeň. Nad celou zemou je veľký Kráľ. 4 On nám podmaňuje národy a kmene pod naše nohy. 5 On vybral pre nás dedičný diel, pýchu Jákoba, ktorého miluje. Sela. 6 Boh vystúpil hore za víťazného pokriku, Hospodin za zvuku trúby. 7 Ospevujte Hospodina, ospevujte! Ospevujte nášho Kráľa, ospevujte! 8 Lebo Boh je Kráľom celej zeme, ospevujte Ho piesňou! 9 Boh nad národmi kraľuje, Boh sedí na svojom svätom tróne. 10 Zhromaždené sú kniežatá národov s ľudom Abrahámovho Boha, lebo Bohu patria štíty zeme; On je preveľmi vyvýšený.