Predchádzajúca kapitola

45. kapitola

Pieseň na oslavu kráľovej svadby

1 Pre hudobný prednes. Na nápev: Ľalie. Od Kórachovcov. Vyučujúci žalm. Pieseň lásky.
2 Srdce mi prekypuje krásnymi slovami, prednášam svoje dielo o kráľovi; môj jazyk je perom zručného pisára. 3 Zo synov ľudských najkrajší si, pôvab sa rozlieva na tvojich perách, preto ťa požehnal Boh naveky. 4 Hrdina, pripáš si na bedrá meč, svoju velebu a dôstojnosť! 5 Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni v záujme vernosti a pokorenej pravdy, nech ťa tvoja pravica učí úžasným skutkom. 6 Ostré sú tvoje šípy do srdca nepriateľov kráľových; národy padnú pod teba. 7 Tvoj trón je Božím trónom na večné veky, zmierujúcim žezlom je tvoja kráľovská berla. 8 Miluješ spravodlivosť, nenávidíš bezbožnosť, preto ťa pomazal Boh, tvoj Boh, olejom radosti nad tvojich spoločníkov. 9 Všetky tvoje šaty sú samá myrha, aloe a kassia, z palácov zo slonoviny ťa rozveseľujú struny. 10 Medzi tvojimi vzácnosťami sú dcéry kráľovské, kráľovná ti stojí po pravici v ofírskom zlate. 11 Počuj, dcéra, a uváž, nakloň svoje ucho, zabudni na svoj ľud a na svoj otcovský dom! 12 Keď zatúži kráľ po tvojej kráse, skloň sa pred ním, lebo on ti je pánom. 13 Aj Týrčania prídu s darom, boháči z ľudu budú hľadať tvoju priazeň. 14 Kráľovská dcéra v paláci je číra nádhera, jej rúchom zlatá tkanina. 15 Vedú ju ku kráľovi v pestrých šatách, i panny za ňou, družice jej budú k tebe dovedené. 16 S radosťou, jasotom budú privedené a vojdu do kráľovského paláca. 17 Namiesto svojich otcov synov budeš mať, kniežatmi ustanovíš ich po celej krajine. 18 Pripomínať budem tvoje meno všetkým pokoleniam, preto ťa budú oslavovať národy na večné veky.