Predchádzajúca kapitola

44. kapitola

Prosba ľudu o pomoc v pohanení

1 Pre hudobný prednes. Vyučujúci žalm Kórachovcov.
2 Na vlastné uši počuli sme, Bože, otcovia naši nám rozprávali o skutku, ktorý si vykonal za ich dní, za starodávnych dní 3 Ty sám vlastnou rukou vyhnal si pohanov a ich si osadil, skazil si národy, ich si však prepustil. 4 Lebo nie svojím mečom zaujali krajinu, nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu, ale Tvoja pravica a Tvoje rameno a svetlo Tvojej tváre, lebo si ich mal rád. 5 Ty si to, Kráľ môj, Bože môj, ktorý priznávaš Jákobovi víťazstvá. 6 My s Tebou porazíme svojich protivníkov, v Tvojom mene pošliapeme svojich nepriateľov. 7 Lebo sa nespolieham na svoj luk, a vlastný meč ma nezachráni. 8 Ale Ty si nás zachránil od našich protivníkov, Ty zahanbil si našich neprajníkov. 9 Bohom sa neprestajne chválime a Tvoje meno oslavovať chceme naveky. Sela. 10 A predsa si nás zavrhol a vystavil potupe a nevyšiel si s vojmi našimi. 11 Dal si nám cúvnuť pred protivníkom a naši neprajníci koristili vo svoj prospech. 12 Vydal si nás ako ovce na jatku, rozptýlil si nás medzi pohanov. 13 Predal si ľud svoj pod cenu, ich cenu si nezvýšil. 14 Vystavil si nás potupe našich susedov, na posmech a hanu nášmu okoliu. 15 Urobil si nás príslovím medzi pohanmi, potriasajú hlavou nad nami národy. 16 Celý deň pred sebou mám svoju potupu a hanba pokrýva mi tvár 17 pre hlas utŕhača, posmievača, pre pohľad nepriateľa pomstiteľa. 18 Všetko to prišlo na nás, ale my sme nezabudli na Teba, nezapreli sme Tvoju zmluvu. 19 Naše srdce sa neodvrátilo, ani krok náš neodbočil od Tvojho chodníka, 20 predsa si nás zdrvil v obydlí šakalov a prikryl temnotou. 21 Keby sme boli zabudli na meno svojho Boha a vystierali dlane k cudzím bohom, 22 nebol by to Boh vyskúmal? Veď On pozná srdca tajnosti. 23 Vskutku, pre Teba bývame ničení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. 24 Prebuď sa, prečo spíš, ó Pane? Precitni, nezavrhni naveky! 25 Prečo skrývaš svoju tvár, na našu biedu, utláčanie naše zabúdaš? 26 Veď do prachu sa zohla naša duša a naše telo k zemi sa lepí. 27 Povstaň nám na pomoc, vykúp nás pre svoju milosť!