Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

44. kapitola

Prosba ľudu o pomoc v pohanení

1 Pre hudobný prednes. Vyučujúci žalm Kórachovcov.
2 Na vlastné uši počuli sme, Bože, otcovia naši nám rozprávali o skutku, ktorý si vykonal za ich dní, za starodávnych dní 3 Ty sám vlastnou rukou vyhnal si pohanov a ich si osadil, skazil si národy, ich si však prepustil. 4 Lebo nie svojím mečom zaujali krajinu, nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu, ale Tvoja pravica a Tvoje rameno a svetlo Tvojej tváre, lebo si ich mal rád. 5 Ty si to, Kráľ môj, Bože môj, ktorý priznávaš Jákobovi víťazstvá. 6 My s Tebou porazíme svojich protivníkov, v Tvojom mene pošliapeme svojich nepriateľov. 7 Lebo sa nespolieham na svoj luk, a vlastný meč ma nezachráni. 8 Ale Ty si nás zachránil od našich protivníkov, Ty zahanbil si našich neprajníkov. 9 Bohom sa neprestajne chválime a Tvoje meno oslavovať chceme naveky. Sela. 10 A predsa si nás zavrhol a vystavil potupe a nevyšiel si s vojmi našimi. 11 Dal si nám cúvnuť pred protivníkom a naši neprajníci koristili vo svoj prospech. 12 Vydal si nás ako ovce na jatku, rozptýlil si nás medzi pohanov. 13 Predal si ľud svoj pod cenu, ich cenu si nezvýšil. 14 Vystavil si nás potupe našich susedov, na posmech a hanu nášmu okoliu. 15 Urobil si nás príslovím medzi pohanmi, potriasajú hlavou nad nami národy. 16 Celý deň pred sebou mám svoju potupu a hanba pokrýva mi tvár 17 pre hlas utŕhača, posmievača, pre pohľad nepriateľa pomstiteľa. 18 Všetko to prišlo na nás, ale my sme nezabudli na Teba, nezapreli sme Tvoju zmluvu. 19 Naše srdce sa neodvrátilo, ani krok náš neodbočil od Tvojho chodníka, 20 predsa si nás zdrvil v obydlí šakalov a prikryl temnotou. 21 Keby sme boli zabudli na meno svojho Boha a vystierali dlane k cudzím bohom, 22 nebol by to Boh vyskúmal? Veď On pozná srdca tajnosti. 23 Vskutku, pre Teba bývame ničení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. 24 Prebuď sa, prečo spíš, ó Pane? Precitni, nezavrhni naveky! 25 Prečo skrývaš svoju tvár, na našu biedu, utláčanie naše zabúdaš? 26 Veď do prachu sa zohla naša duša a naše telo k zemi sa lepí. 27 Povstaň nám na pomoc, vykúp nás pre svoju milosť!