Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

44. kapitola

Prosba ľudu o pomoc v pohanení

1 Pre hudobný prednes. Vyučujúci žalm Kórachovcov.
2 Na vlastné uši počuli sme, Bože, otcovia naši nám rozprávali o skutku, ktorý si vykonal za ich dní, za starodávnych dní 3 Ty sám vlastnou rukou vyhnal si pohanov a ich si osadil, skazil si národy, ich si však prepustil. 4 Lebo nie svojím mečom zaujali krajinu, nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu, ale Tvoja pravica a Tvoje rameno a svetlo Tvojej tváre, lebo si ich mal rád. 5 Ty si to, Kráľ môj, Bože môj, ktorý priznávaš Jákobovi víťazstvá. 6 My s Tebou porazíme svojich protivníkov, v Tvojom mene pošliapeme svojich nepriateľov. 7 Lebo sa nespolieham na svoj luk, a vlastný meč ma nezachráni. 8 Ale Ty si nás zachránil od našich protivníkov, Ty zahanbil si našich neprajníkov. 9 Bohom sa neprestajne chválime a Tvoje meno oslavovať chceme naveky. Sela. 10 A predsa si nás zavrhol a vystavil potupe a nevyšiel si s vojmi našimi. 11 Dal si nám cúvnuť pred protivníkom a naši neprajníci koristili vo svoj prospech. 12 Vydal si nás ako ovce na jatku, rozptýlil si nás medzi pohanov. 13 Predal si ľud svoj pod cenu, ich cenu si nezvýšil. 14 Vystavil si nás potupe našich susedov, na posmech a hanu nášmu okoliu. 15 Urobil si nás príslovím medzi pohanmi, potriasajú hlavou nad nami národy. 16 Celý deň pred sebou mám svoju potupu a hanba pokrýva mi tvár 17 pre hlas utŕhača, posmievača, pre pohľad nepriateľa pomstiteľa. 18 Všetko to prišlo na nás, ale my sme nezabudli na Teba, nezapreli sme Tvoju zmluvu. 19 Naše srdce sa neodvrátilo, ani krok náš neodbočil od Tvojho chodníka, 20 predsa si nás zdrvil v obydlí šakalov a prikryl temnotou. 21 Keby sme boli zabudli na meno svojho Boha a vystierali dlane k cudzím bohom, 22 nebol by to Boh vyskúmal? Veď On pozná srdca tajnosti. 23 Vskutku, pre Teba bývame ničení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. 24 Prebuď sa, prečo spíš, ó Pane? Precitni, nezavrhni naveky! 25 Prečo skrývaš svoju tvár, na našu biedu, utláčanie naše zabúdaš? 26 Veď do prachu sa zohla naša duša a naše telo k zemi sa lepí. 27 Povstaň nám na pomoc, vykúp nás pre svoju milosť!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk