Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Modlitba zbožného v súžení

1 Žalm Dávidov, keď utekal pred synom Absolónom.
2 Hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov. Mnohí povstávajú proti mne! 3 Mnohí o mne hovoria: Pre neho niet pomoci u Boha! Sela. 4 Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu. 5 Keď nahlas volám k Hospodinovi, On mi odpovedá zo svojho svätého vrchu. Sela. 6 Ľahol som si a zaspal som; prebudil som sa, lebo Hospodin ma podopiera. 7 Nebojím sa desiatok tisíc ľudí, ktorí ma obkľučujú. 8 Ó, povstaň, Hospodine! Pomôž mi, ó Bože môj! Veď všetkých mojich nepriateľov zbil si po tvári a bezbožníkom vylámal si zuby. 9 U Hospodina je záchrana, a nad Tvojím ľudom Tvoje požehnanie. Sela.