Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

Božia velebnosť v búrke

1 Žalm Dávidov. Vzdávajte Hospodinovi, Boží synovia, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc.
2 Vzdávajte Hospodinovi slávu Jeho mena, vzývajte Hospodina pri Jeho svätom zjavení. 3 Hlas Hospodinov zneje nad vodami, slávny Boh hrmí, Hospodin nad veľkými vodami. 4 Hlas Hospodinov je mocný, hlas Hospodinov je velebný. 5 Hlas Hospodinov láme cédre, Hospodin láme libanonské cédre. 6 Roztancuje Libanon ako teľa, Širjon ako byvolie mláďa. 7 Hlas Hospodinov kreše plamene ohňa. 8 Hlas Hospodinov otriasa púšťou, Hospodin otriasa púšťou Kádeš. 9 Hlas Hospodinov rozochvieva duby a lesy zbavuje lístia a v Jeho chráme všetko volá: Sláva! 10 Hospodin tróni nad potopou, ako kráľ tróni Hospodin naveky. 11 Hospodin dá silu svojmu ľudu, Hospodin bude žehnať svoj ľud pokojom!