29. kapitola

Božia velebnosť v búrke

1 Žalm Dávidov. Vzdávajte Hospodinovi, Boží synovia, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc.
2 Vzdávajte Hospodinovi slávu Jeho mena, vzývajte Hospodina pri Jeho svätom zjavení.
Čítať celú kapitolu
Tranoscius © Text zverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Tranoscius www.tranoscius.sk. Podľa vydania Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČSSR v Spojených biblických spoločnostiach (Londýn) z roku 1979. Reedícia 2015.