Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Prosba nevinného o zmilovanie

1 Dávidov. Prisúď mi právo, Hospodine, lebo som chodil bez úhony; dúfal som neochvejne v Hospodina.
2 Skús ma, ó Hospodine, skúšaj ma, preskúmaj moje ľadviny i srdce. 3 Lebo mi Tvoja milosť bola pred očami, chodil som v Tvojej pravde. 4 Nesedával som s falošníkmi, neschádzal som sa s pokrytcami. 5 Nenávidel som spoločnosť zlosynov a s bezbožnými som nesedával. 6 Umývam si ruky v nevinnosti a chodím vôkol Tvojho oltára, ó Hospodine, 7 aby som zvučne hlásal pieseň vďaky a rozprával o všetkých Tvojich divných skutkoch. 8 Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva. 9 Neber mi dušu s hriešnikmi, ani môj život s mužmi krvilačnými, 10 ktorým hanebnosť lipne na rukách a ich pravica je plná úplatku. 11 Ale ja chodím bez úhony, vykúp ma, buď mi milostivý. 12 Noha mi stojí na rovnej zemi, ja v zhromaždeniach budem dobrorečiť Hospodinovi.