Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Prosba o Božiu ochranu a odpustenie hriechov

1 Dávidov. K Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu,
2 Bože môj, v Teba dúfam: nech nevyjdem na hanbu, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. 3 Nevyjde na hanbu nik z tých, čo očakávajú Teba; na hanbu vyjdú tí, ktorí sú neverní bez príčiny. 4 Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom! 5 Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam. 6 Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov. 7 Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine. 8 Hospodin je dobrý a spravodlivý, a preto ukazuje cestu hriešnikom. 9 Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svojej ceste. 10 Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá. 11 Pre svoje meno, Hospodine, odpusť mi moju vinu, lebo je veľká. 12 Ktože je ten muž, čo sa bojí Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si má voliť. 13 Prebývať bude v šťastí a jeho potomstvo zdedí krajinu. 14 Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí sa Ho boja, a svoju zmluvu poznať im dáva. 15 Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídla. 16 Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený. 17 Súženia srdca sa mi rozmnožujú, vyveď ma z mojich úzkostí. 18 Pozri na moju biedu i na moju tieseň a odpusť všetky moje hriechy. 19 Hľaď na mojich nepriateľov, lebo ich je mnoho, nenávidia ma surovou nenávisťou. 20 Zachráň mi dušu a vytrhni ma, nech nie som zahanbený, lebo v Teba dúfam. 21 Bezúhonnosť a priamosť nech ma zachovávajú, lebo ja čakám na Teba. 22 Ó Bože, vykúp Izrael zo všetkých jeho súžení.