Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Hospodin je najlepším údelom tých, čo dúfajú v Neho

1 Vzácny žalm Dávidov. Ochraňuj ma, Bože, lebo sa k Tebe utiekam.
2 Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba! 3 Vo svätých, čo sú v krajine, a v slávnych mávam všetku záľubu. 4 Mnohé sú bolesti tých, čo k inému bohu sa utiekajú; krvavé obete im neprinesiem a nevezmem ich mená na pery. 5 Hospodin je mojím dedičným údelom a mojím kalichom; Ty mi zaručuješ môj podiel. 6 Na utešených miestach pripadla mi výmena, a veľmi sa mi páči môj podiel. 7 Dobrorečiť budem Hospodinovi, ktorý mi dal radu; aj v noci ma upomína na to môj cit. 8 Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici, nesklátim sa. 9 Preto sa teší moje srdce a jasá moja duša; aj moje telo prebývať bude bezpečne. 10 Neprenecháš ma ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš vidieť jamu. 11 Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.