Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Podmienky vstupu do stánku Hospodinovho

1 Žalm Dávidov. Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stánku? Kto smie prebývať na Tvojom svätom vrchu?
2 Ten, kto je bez úhony a koná spravodlivo a pravdu vraví zo srdca; 3 kto neutŕha jazykom, neubližuje inému a hanu na blížneho nekydá; 4 kto zavrhuje podliaka a uctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto svoju prísahu nemení, i keď má z toho škodu; 5 kto svoje peniaze nedáva na úžeru a neprijíma úplatok proti nevinnému. Kto takto robí, nikdy sa neskláti.