Predchádzajúca kapitola

150. kapitola

Záverečné Haleluja

1 Haleluja! Chváľte Boha v Jeho svätyni, chváľte Ho na Jeho mocnej oblohe!
2 Chváľte Ho pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť! 3 Chváľte Ho zvukom trúby, chváľte Ho harfou, citarou! 4 Chváľte Ho bubnom v chorovode, chváľte Ho strunami a píšťalou! 5 Chváľte Ho hlasným cimbalom! Chváľte Ho zvučným cimbalom! 6 Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina! Haleluja!