Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

149. kapitola

Triumfálna pieseň Siona

1 Haleluja! Spievajte Hospodinovi novú pieseň, Jeho chválospev v zbore zbožných.
2 Nech sa teší Izrael zo svojho Tvorcu, nech jasajú deti Siona nad svojím Kráľom; 3 nech chvália Jeho meno v chorovode a nech Mu spievajú s bubnom a citarou! 4 Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude; pokorných ozdobuje spásou. 5 Nech jasajú zbožní v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach. 6 V ich hrdlách bude velebenie Boha a v ich rukách dvojsečný meč, 7 aby vykonávali pomstu na pohanoch a potrestali národy, 8 ich kráľov poviazali reťazami a ich šľachticov železnými putami; 9 aby vykonali na nich súd, ako bolo napísané. Pre všetkých zbožných je to na slávu. Haleluja!