Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

Odpadnutie od Hospodina

1 Pre hudobný prednes. Žalm Dávidov. Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha! Konajú skazene a ohavne; niet nikoho, kto by robil dobre!
2 Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. 3 Odpadli všetci, skazení sú napospol; niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného. 4 Či to nevedia všetci páchatelia neprávosti, čo mi ľud zožierajú, akoby jedli chlieb, a Hospodina nevzývajú? 5 Však stŕpnu strachom, lebo Hospodin je so spravodlivým pokolením. 6 Radu biedneho chcete priviesť na posmech, však útočiskom je mu Hospodin. 7 Kiež zo Siona príde spása Izraela! Keď Hospodin zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.