Predchádzajúca kapitola

148. kapitola

Oslava Hospodina na nebi i na zemi

1 Haleluja! Chváľte Hospodina z nebies, chváľte Ho na výsostiach!
2 Chváľte Ho, všetci Jeho anjeli, chváľte Ho všetky Jeho voje! 3 Chváľte Ho, slnko s mesiacom, chváľte Ho, všetky jagavé hviezdy! 4 Chváľte Ho nebies nebesá a vody, čo sú nad nebesami! 5 Nech chvália meno Hospodinovo; lebo On rozkázal, a boli stvorené. 6 Postavil ich na večné veky; medzu im dal, a neprekročia ju. 7 Chváľte Hospodina zo zeme, ozruty morské a všetky priehlbiny! 8 Oheň a kamenec, sneh a hmla, víchor, čo vykonáva Jeho slovo! 9 Vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy, všetky cédre; 10 divá zver a všetok dobytok; plazy a okrídlené vtáctvo! 11 Kráľovia zeme, všetky národy, kniežatá, všetci sudcovia zeme; 12 mládenci aj panny; starci aj mládež! 13 Nech chvália meno Hospodinovo, bo jediné Jeho meno je vyvýšené, Jeho veleba nad zemou a nebom. 14 A vyvýšil roh svojho ľudu. Chvála všetkým Jeho zbožným, Izraelcom, ľudu, ktorý Mu je blízky. Haleluja!