Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

147. kapitola

Výzva k oslave Všemohúceho

1 Haleluja! Chváľte Hospodina! Lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha; lebo chválospev je milý, ľúbezný.
2 Hospodin buduje Jeruzalem, zhromaždí rozptýlených z Izraela; 3 On uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich rany; 4 určuje počet hviezd a všetkým dáva meno. 5 Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a Jeho múdrosť nemá hraníc. 6 Hospodin pozdvihuje pokorných a bezbožných ponižuje až po zem. 7 Spievajte vďaku Hospodinovi, ospevujte na citare nášho Boha, 8 ktorý oblakmi zahaľuje nebesá a pripravuje dážď, rásť dáva tráve po vrchoch. 9 On dáva pokrm dobytku a mladým krkavcom, čo krákaním žiadajú. 10 Nemá záľubu v sile koňa, ani sa nekochá v lýtkach muža. 11 Hospodin má záľubu v tých, čo sa Ho boja, čo dôverujú v Jeho milosť. 12 Jeruzalem, zvelebuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha! 13 Lebo On upevňuje závory tvojich brán a požehnáva tvojich synov v tebe; 14 On dáva pokoj tvojim hraniciam, sýti ťa najlepšou pšenicou. 15 Posiela na zem svoju reč a Jeho slovo rýchlo beží. 16 On dáva sneh ako vlnu, rozsýpa inovať ako popol. 17 Svoj ľad hádže ako omrvinky, ktože obstojí pred Jeho mrazom? 18 Zosiela svoje slovo - roztápa sa všetko; zaveje svojím vetrom, vody sa valia. 19 Oznámil svoje slová Jákobovi, svoje ustanovenia i svoje práva Izraelovi. 20 Neurobil tak nijakému národu, preto nepoznali Jeho práva. Haleluja!