Predchádzajúca kapitola

147. kapitola

Výzva k oslave Všemohúceho

1 Haleluja! Chváľte Hospodina! Lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha; lebo chválospev je milý, ľúbezný.
2 Hospodin buduje Jeruzalem, zhromaždí rozptýlených z Izraela; 3 On uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich rany; 4 určuje počet hviezd a všetkým dáva meno. 5 Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a Jeho múdrosť nemá hraníc. 6 Hospodin pozdvihuje pokorných a bezbožných ponižuje až po zem. 7 Spievajte vďaku Hospodinovi, ospevujte na citare nášho Boha, 8 ktorý oblakmi zahaľuje nebesá a pripravuje dážď, rásť dáva tráve po vrchoch. 9 On dáva pokrm dobytku a mladým krkavcom, čo krákaním žiadajú. 10 Nemá záľubu v sile koňa, ani sa nekochá v lýtkach muža. 11 Hospodin má záľubu v tých, čo sa Ho boja, čo dôverujú v Jeho milosť. 12 Jeruzalem, zvelebuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha! 13 Lebo On upevňuje závory tvojich brán a požehnáva tvojich synov v tebe; 14 On dáva pokoj tvojim hraniciam, sýti ťa najlepšou pšenicou. 15 Posiela na zem svoju reč a Jeho slovo rýchlo beží. 16 On dáva sneh ako vlnu, rozsýpa inovať ako popol. 17 Svoj ľad hádže ako omrvinky, ktože obstojí pred Jeho mrazom? 18 Zosiela svoje slovo - roztápa sa všetko; zaveje svojím vetrom, vody sa valia. 19 Oznámil svoje slová Jákobovi, svoje ustanovenia i svoje práva Izraelovi. 20 Neurobil tak nijakému národu, preto nepoznali Jeho práva. Haleluja!