Predchádzajúca kapitola

146. kapitola

Oslava Božej pomoci

1 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina!
2 Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem. 3 Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci. 4 Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme; jeho úmysly zaniknú v ten istý deň. 5 Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu, 6 ktorý učinil nebesá i zem, more i všetko, čo je v ňom; ktorý zachováva vernosť naveky; 7 On dopomáha utláčaným k právu a hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje uväznených, 8 Hospodin otvára oči slepým, Hospodin dvíha skleslých, Hospodin miluje spravodlivých, 9 Hospodin chráni cudzincov, zachováva sirotu a vdovu, ale cestu bezbožníkov prevracia. 10 Hospodin bude večne kraľovať, tvoj Boh, ó Sion, z rodu na rod. Haleluja!