Predchádzajúca kapitola

144. kapitola

Hospodin prameň víťazstva a požehnania

1 Dávidov. Požehnaný je Hospodin, moja skala, ktorý moje ruky učí boju, prsty vojne;
2 moja milosť a moja pevnosť, môj hrad, môj vysloboditeľ, môj štít; k Nemu sa utiekam; On mi podmaňuje môj ľud. 3 Ó Hospodine, čo je človek, že sa k nemu priznávaš? Čo dieťa človeka, že si ho vážiš? 4 Človek je podobný vánku, jeho dni sú ako letiaci tieň. 5 Ó Hospodine, nakloň svoje nebesá a zostúp, dotkni sa vrchov, aby dymili! 6 Srš blýskavicou a rozptýľ ich; zošli svoje šípy a zaplaš ich! 7 Vystri svoje ruky z výšin, zachráň ma a vytrhni z veľkých vôd, z rúk cudzincov, 8 ktorých ústa márnosť vravia, ktorých pravica je klamná pravica. 9 Novú pieseň Ti budem spievať, Bože, na desaťstrunovej harfe chcem Ti hrať. 10 Ty dávaš pomoc kráľom a zachraňuješ svojho služobníka Dávida. Pred mečom zlovestným 11 zachráň ma; vytrhni ma z rúk cudzincov! Ich ústa vravia márnosť, ich pravica je klamná pravica. 12 Nech sú synovia naši vo svojej mladosti ako pestované štepy a naše dcéry ako stĺpy tesané v slohu chrámovom. 13 Naše sypárne sú plné a vydávajú hojné zásoby. Naše ovce sa množia na tisíce, na desaťtisíce po našich stráňach. 14 Náš dobytok nech je plodný. Nech nieto nehody ani hynutia, ani náreku na našich uliciach! 15 Blahoslavený je ľud, ktorému sa takto vedie. Blahoslavený je ľud, ktorému Bohom je Hospodin!