Predchádzajúca kapitola

140. kapitola

Prosba o záchranu pred zákernými ohováračmi

1 Pre hudobný prednes. Žalm. Dávidov.
2 Zbav ma, ó Hospodine, zlého človeka a zachráň ma pred násilníkom. 3 Myslia len na zlé v srdci, každý deň vyvolávajú boje. 4 Jazyk si ostria ako had; jed zmije majú na perách. Sela. 5 Ó Hospodine, uchovaj ma od rúk bezbožníka, zachovaj ma pred násilníkmi, čo zamýšľajú podraziť mi nohy. 6 Pyšní mi nastavili skrytú pascu, slučky, kraj cesty siete roztiahli, položili mi osídla. Sela. 7 Hovorím Hospodinovi: Ty si Boh môj; počuj hlas môjho úpenia, ó Hospodine! 8 Ó Hospodine, Pane, sila mojej spásy, hlavu mi prikrývaš v deň boja. 9 Ó Hospodine, nesplň žiadosť bezbožnému, nedaj zdariť sa jeho úkladu. Sela. 10 Hlavu tých, čo ma obkľučujú, nech pokryje nešťastie privolané perami. 11 Nech prší na nich žeravé uhlie! Vrhni ich do hlbín, aby nepovstali! 12 Ohovárač neobstojí v krajine; násilníka nech stíha nešťastie, aby padol. 13 Viem, že Hospodin rozrieši spor biedneho a chudobným dopomôže k právu. 14 Len spravodliví budú oslavovať Tvoje meno, úprimní budú prebývať pred Tvojou tvárou.