Predchádzajúca kapitola

138. kapitola

Ďakovná pieseň za vernú pomoc Božiu

1 Dávidov. Ďakujem Ti celým srdcom, ospevujem Ťa pred božstvami.
2 Skláňam sa pred Tvojím svätým chrámom, pre Tvoju milosť a vernosť ospevujem Tvoje meno, lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno a svoje slovo. 3 V deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši. 4 Ó Hospodine, ďakovať Ti budú všetci pozemskí králi, keď vypočujú slová Tvojich úst. 5 A ospevovať budú cesty Hospodinove, lebo je veľká sláva Hospodinova. 6 Lebo je vyvýšený Hospodin, a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka. 7 Keď chodím v súžení, Ty ma obživuješ, vystieraš ruku proti hnevu mojich nepriateľov a Tvoja pravica ma zachraňuje. 8 Hospodin rozhodne v môj prospech. Ó Hospodine, Tvoja milosť trvá naveky; neopusť diela svojich rúk.