Predchádzajúca kapitola

137. kapitola

Spomienka na babylonské zajatie

1 Pri riekach babylonských, tam sme sedávali a plakávali, keď sme sa rozpomínali na Sion.
2 Tam sme si vešali citary na vŕby. 3 Lebo tí, ktorí nás zajali, žiadali od nás piesne, a tí, čo nás trýznili, spev radostný: Zaspievajte nám z piesní sionských! 4 Ako sme mohli spievať pieseň Hospodinovu na cudzej pôde? 5 Keby som zabudol na teba, Jeruzalem, nech uschne moja pravica. 6 Nech sa mi jazyk prilepí o ďasná, ak sa nebudem rozpomínať na teba, ak nevyvýšim Jeruzalem za vrchol svojej radosti. 7 Hospodine, pripomeň synom edómskym deň Jeruzalema, keď hovorili: Zbúrajte, zbúrajte ho do základu! 8 Dcéra babylonská, ty ničiteľka! Blahoslavený, kto ti odplatí za to, čo si nám spôsobila. 9 Blahoslavený, kto tvoje deti pochytí a o skalu roztrieska.