Predchádzajúca kapitola

131. kapitola

Detinská pokora a pokoj v Bohu

1 Pútnická pieseň. Dávidova. Hospodine, moje srdce nie je pyšné a moje oči nie sú hrdé; nejdem za veľkými cieľmi, ktoré sú pre mňa predivné.
2 Veru, upokojil som si dušu, utíšil ju. Ako nasýtené dieťa je pri svojej matke, ako nasýtené dieťa, tak sa cíti vo mne moja duša. 3 Izrael, čakaj na Hospodina odteraz až naveky.