Predchádzajúca kapitola

130. kapitola

U Hospodina je milosť

1 Pútnická pieseň. Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine,
2 Pane, počuj môj hlas; nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia! 3 Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? 4 U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. 5 Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša. 6 Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno, viac ako strážnici na ráno. 7 Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho hojné vykúpenie. 8 On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí.