Predchádzajúca kapitola

129. kapitola

Pominuteľnosť nepriateľov Izraela

1 Pútnická pieseň. Mnoho ma sužovali od mladi - nech povie Izrael -
2 mnoho ma sužovali od mladi, ale ma nezdolali. 3 Oráči orali mi po chrbte a dlhé brázdy ťahali. 4 Spravodlivý je Hospodin, rozťal povrazy bezbožníkom. 5 Zahanbia sa a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. 6 Budú sťa tráva na strechách, čo usychá skôr, ako ju vytrhajú; 7 ktorou si kosec nenaplní hrsť ani viazač snopov náručie; 8 okoloidúci nepovedia: Nech spočinie na vás požehnanie Hospodinovo. Žehnáme vás v mene Hospodinovom.