Predchádzajúca kapitola

128. kapitola

Bázeň pred Hospodinom podmienkou rodinného požehnania

1 Pútnická pieseň. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po Jeho cestách.
2 Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, blažený budeš a dobre sa ti bude vodiť. 3 Tvoja žena bude ako úrodný vinič vo vnútri tvojho domu; tvoji synovia ako mladé olivy okolo tvojho stola. 4 Hľa, takto dôjde požehnania muž, ktorý sa bojí Hospodina. 5 Nech ťa požehná Hospodin zo Siona. Dívaj sa na blaho Jeruzalema po všetky dni svojho života 6 a uzri synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom!