Predchádzajúca kapitola

126. kapitola

Sejba v slzách - žatva v radosti

1 Pútnická pieseň. Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne.
2 Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy hovorili medzi pohanmi: Veľké veci urobil s nimi Hospodin! 3 Veľké veci urobil s nami Hospodin, preto sme sa radovali. 4 Zmeň údel náš, Hospodine, ako potoky v Negebe! 5 Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. 6 Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siatie; iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy.