Predchádzajúca kapitola

124. kapitola

Vďaka za Božiu pomoc v krajnej tiesni ľudu

1 Pútnická pieseň. Dávidova. Keby nie Hospodina, ktorý bol s nami - nech povie Izrael -
2 keby nie Hospodina, ktorý bol s nami, keď ľudia povstávali proti nám, 3 tak by nás boli zaživa pohltili, keď vzbĺkol proti nám ich hnev, 4 tak by nás boli zaplavili vody, bol by sa cez nás prevalil prúd; 5 vtedy by sa vzduté vody boli cez nás prevalili. 6 Požehnaný je Hospodin, On nás nevydal ich zubom za korisť! 7 Ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikom; osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. 8 Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebo i zem.