Predchádzajúca kapitola

122. kapitola

Pútnikov pozdrav svätému mestu

1 Pútnická pieseň. Dávidova. Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!
2 Zastavili sa naše nohy v tvojich bránach, Jeruzalem. 3 Jeruzalem je vystavený ako mesto, ktoré nás spája dovedna. 4 Tam vystupujú kmene, kmene Hospodinove. Pravidlom je pre Izrael: oslavovať meno Hospodinovo. 5 Lebo tam stoja súdne stolice, stolice domu Dávidovho. 6 Proste o pokoj pre Jeruzalem: Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú! 7 Nech je pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch! 8 Kvôli svojim bratom a priateľom hovorím: Pokoj v tebe! 9 Pre dom Hospodina, nášho Boha, chcem vyhľadávať tvoje blaho.