Predchádzajúca kapitola

121. kapitola

Hospodin ochrancom Izraela

1 Pútnická pieseň. Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc?
2 Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. 3 Nedá sa klátiť tvojej nohe; tvoj ochranca nedrieme. 4 Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela. 5 Hospodin je tvojím ochrancom, Hospodin ti je clonou po pravici; 6 slnko ťa vo dne neraní úpalom ani mesiac v noci. 7 Chrániť ťa bude Hospodin pred každým zlom, On bude chrániť tvoju dušu. 8 Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky.