Predchádzajúca kapitola

114. kapitola

Hospodinove divy pri vychádzaní z Egypta

1 Keď Izrael vychádzal z Egypta a Jákobov dom z ľudu cudzej reči,
2 Júda sa Mu stal svätyňou, Izrael Jeho vladárstvom. 3 More to videlo a utieklo; Jordán sa naspäť obrátil; 4 vrchy poskakovali ako barany, pahorky ako jahňatá. 5 Čo ti je, more, že si utekalo? Čo, Jordán, že si sa späť obrátil? 6 Vrchy, prečo ste poskakovali ako barany? A pahorky ako jahňatá? 7 Chvej sa, zem, pred Pánom, pred Bohom Jákobovým! 8 On skalu na jazero premenil a kremeň na pramene vôd.