Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

110. kapitola

Božie zasľúbenie kňazskému sionskemu kráľovi

1 Dávidov. Žalm. To výrok Hospodinov môjmu Pánovi: Seď mi po pravici, kým nepoložím Tvojich nepriateľov za podnož Tvojim nohám.
2 Hospodin zo Siona vystrie berlu Tvojej moci: Vládni uprostred svojich nepriateľov! 3 Ľud Tvoj je samá ochota v deň, keď povedieš svoje vojsko; ako rosa z lona rannej zory je Tvoja mládež v svätej ozdobe. 4 Hospodin prisahal a neoľutuje: Ty naveky si kňazom na spôsob Melchisedeka. 5 Pán Ti je po pravici; v deň svojho hnevu kráľov rozdrví. 6 On bude súdiť medzi národmi a plno bude mŕtvol; rozdrví hlavy na šírom poli. 7 Napije sa z potoka na ceste, preto pozdvihne hlavu.